október 28, 2016

Metaelméletek és új paradigmák


paraMagyar gondolkodók a 21. századi világalternatívákról

Paradigmaváltás – szaktudomány – idő

Varga Csaba: Már a jövő sem a régi – a valóban újat teremtő paradigmaváltás

Dunkel Nepomuk Norbert: Párhuzamok – a szaktudományok fátyla mögött. Keresztkapcsolatok – a világ zenei analógiái

Garaczi Imre: Az időtudatok metaelméleti és paradigmális narratívái

Metaelméletek – élet – etika

Bak Sándor: A metaelmélet pillérei, visszatérő ösvényei és a létezés térhálói

Balogh Gábor: Az élettársadalom – mint kulcs a társadalom egyesített elméletéhez

Bagdy Emőke: Sejtek, sejtések, bizonyosság

Staller Tamás: Darwin az etika felől

Bánáti Ferenc: Az új élet,- szükséglet,- és társadalomelmélet alapjai

Major Gyöngyi: A lehetséges metaelméletek kommunikációjának paradigmafüggősége

Válóczy István: Metaelméletek, metarendszerek

                                   Energia – universum – világkép

Jeszenszky Ferenc: Termodinamika és világkép

Takáts Péter: Gondolatok a spirituális gazdaságról

Enyedi Andrea: Az új tudás a valós gazdaságban

Kiss Tamás: A biztonság ökológiája, mint új koncepció és értékrendszer

Héjjas István: Tudatosság és értelem az Univerzumban

Kiss Károly: Megváltás vagy illúzió? Támaszkodhatunk-e a megújuló energiákra?

                                  Spiritualitás – végtelen – tudat

Babits Antal: A harmonikus gömb megközelíthetősége…

Simon-Székely Attila: A végtelen és a tudat: a végtelen pszichológiája

Györfi János: Visszatérő ösvény – axis mundi program

Dienes István: Tudat-Holomátrix elv – kvantált dimenzió mechanika

Kiss Endre: A nietzschei filozófia esztétikai alkalmazásához

Berkes András: Különbség?